نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان فارس

نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان فارس

نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان فارس

فهرست نامزدهای ائتلاف

جناب آقای مهندس کوروش اسدسنگابی مدیرعامل محترم مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز کد (413 گروه صنعت)