فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد.🥀

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد.🥀 واحد طراحی، تبلیغات و روابط عمومی ...

1398/06/20

تقدیر از آقای مهندس کوروش اسدسنگابی

تقدیر از آقای مهندس کوروش اسدسنگابی به عنوان تولید کننده و کارآفرین برتر کشور در حوزه باغبانی ...

1398/06/20

کود مرغي فرتی نرس

مزاياي کود مرغي فرتی نرس: - قابل استفاده با تمام دستگاه هاي کود پاش - استريل شده با بخار و دما...

1398/06/17

بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان فارس

بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان از مجموعه كارخانج...

1398/04/12

خشک کن کود (اسپری درایر)

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های ...

1398/04/12

گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل فرتی نرس : ﮔﻮﮔﺮد وﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺸﺖ ﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻ...

1398/04/12

گوگرد مایع

گوگرد مایع فرتی نرس وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮل: ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ...

1398/04/12

دریافت لوح تقدیر به پاس حمایت از برنامه های کارآفرینی کشاورزی

دریافت لوح تقدیر به پاس حمایت از برنامه های کارآفرینی کشاورزی از طرف دانشکده کشاورزی دانش...

1398/02/08

اهداء لوح سپاس به مجموعه پردیس نانوسیزتوسط پارک علم و فنآوری شیراز به عنوان شرکت برتر

اهداء لوح سپاس به مجموعه پردیس نانوسیز به مدیریت آقای مهندس اسدسنگابی در مراسم تقدیر از شرکت های...

1398/02/07

پیام تبریک سال 1398 از جناب آقای مهندس کوروش اسدسنگابی

فــرارســیــدن ســال نــو و فــرخــنــده نــوروز بــاســتــانــے را تــبــريك گــفــتــه و ســال...

1398/01/10