رونمایی از محصولات دانش بنیان شرکت آریا نانو سیز توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی

رونمایی از محصولات دانش بنیان شرکت آریا نانو سیز توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی

رونمایی از محصولات دانش بنیان شرکت آریا نانو سیز توسط ریاست جمهوری

در این بازدید رئیس جمهور با کیفیت و کاربرد برخی محصولات دانش بنیان گروه تولیدی پردیس- نانوسیز آشنا گردیدند. محصولاتی چون اسید آمینه فرتی نرس، آمینو کلات آهن فرتی نرس، آمینو کلات روی فرتی نرس،محلول ضد شوری فرتی نرس با نام سالت استاپ (salt-stop)،گوگرد مایع فرتی نرس با نام تجاری فرتی سولفور ، محلول ضد سرمازدگی فرتی نرس با نام تجاری فرتی فراست در غرفه شرکت دانش بنیان شرکت آریا نانوسیز به نمایش درآمد و رئیس جمهور محترم از این محصولات رو نمایی نمود..

گوشه هایی از حضور ریاست محترم جمهور در غرفۀ شرکت دانش بنیان شرکت آریا نانوسیز  در  همایش معلم-تولید-اقتصاد دانش بنیان در سالن اجلاس سران در تاریخ 1396/02/16 

فایل ضمیمه